سرخط خبرها

زبان آموزان ممتاز

مشاهده نمرات زبان آموزان ممتاز آموزشگاه زبان آرمان در سال های ۹۳ ، ۹۴

۱- زبان آموزان ممتاز پاییز ۹۳

۲- زبان آموزان ممتاز تابستان ۹۴

زبان آموزان ممتاز زمستان ۹۴

کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
Get 1 محدثه هاشمی ۱۰۰
Get 1 محمدمهدی سلیمانی ۹۷
Get 1 ماهان خداوردیلو ۱۰۰
Get 1 مهدی اسحاقی ۱۰۰
Get 1 علی قتحی ۱۰۰
Get 1 زینب قاسملو ۱۰۰
Get 1 علی محمدی ۹۶
Get 1 آیناز عزیزی ۱۰۰
Get 1 حدیث اسکندری ۹۸
Get 1 زهرا قاسمی ۹۹
Get 1 سیده سماء حسینی ۱۰۰
Get 1 مارال محمدی ۹۵
Get 1 زهرا رجبی ۱۰۰
Get 1 عاطفه محمدی ۱۰۰
Get 1 مهسا رجبی ۹۶
Get 1 امیدرضا رضایی ۹۹
Get 1 علیرضا رضایی ۹۹

 

کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
Get 1 فاطمه افراسیابی ۹۸
Get 1 محمدمهدی محمدی ۹۸
Get 1 مهسا خلجی ۱۰۰
Get 1 مهدیه خدادادی ۱۰۰
Get 1 حدیثه اصانلو ۹۸
Get 1 سمیرا اخباری ۹۸
Get 1 خاطره کرمی ۹۹
Get 1 حدیثه سلیمانی ۹۶
Get 1 ندا نوروزی ۱۰۰
Get 1 زینب طاهری ۱۰۰
Get 1 محدثه رجبی ۱۰۰
Get 1 تبسم عاشوری ۱۰۰
Get 1 ساغر بیگدلی ۱۰۰
Get 1 مبینا بیگدلی ۱۰۰
Get 1 زهرا محمدی ۱۰۰
Get 1 فاطمه شیری ۱۰۰
Get 1 کیانا جعفری ۹۷

 

 

کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
Get 1 علیرضا خلیلی ۱۰۰
Get 1 محمدامین محمدی ۱۰۰
Get 1 محمدمعین ناجی ۱۰۰
Get 1 حسام الدین بیگدلی ۹۸
Get 1 محمدرضا سلیمانی ۱۰۰
Get 1 مسعود مظفری ۱۰۰
Get 1 سیدمهدی موسوی ۱۰۰
Get 1 مهدی مرادی ۱۰۰
Get 1 حسین امینی ۹۹
Get 1 سیدمهدی حسینی ۱۰۰
Get 1 محمدهادی احدی ۱۰۰
Get 1 عرفان ملکی ۱۰۰
Get 1 امیرحسین حسینی ۹۸
Get 1 ایمان افراسیابی ۱۰۰
Get 1 مهدی جهانشاهلو ۱۰۰
Get 1 امیرمحمد موسوی ۱۰۰
Get 1 آرمین محمدی ۱۰۰
Get 1 علی اکبر رقیبی ۱۰۰

 

کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
Get 1 هانیه عالی ۱۰۰
Get 1 فائزه کرمی ۹۹
Get 1 معصومه خانگاه ۹۹
Get 1 الهه محمدی ۹۹
Get 1 ساناز محمدی ۱۰۰
Get 1 الناز محمدی ۱۰۰
Get 1 معصومه فیضی ۱۰۰
Get 1 مریم اسکندری ۱۰۰
Get 1 ستاره سلیمی ۱۰۰
Get 1 سماء نصرتی جاهد ۱۰۰
Get 1 فرنوش عباسی ۹۹
Get 1 مبینا محسنی ۹۵
Get 1 حدیثه نجفی ۱۰۰

 

 

کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
Hp St 1a محمد شهیدی ۹۴
Hp St 1a محمدفرید رجبی ۹۶
Hp St 1a محمدرضا براکی ۱۰۰
Hp St 1a امیرمسعود کردی ۹۰
Hp St 1a فرهاد ملکی ۹۸
Hp St 1a مهدی ملکی ۱۰۰
Hp St 1a رضا فیروزی ۱۰۰
Hp St 1a محمدرضا خلجی ۹۱
Hp St 1a مجتبی کثیرلو ۹۵
Hp St 1a امیررضا محمدی ۹۳
Hp St 1a محمدحسام میرمحمدی ۹۹
Hp St 1a محمدیاسین اصانلو ۹۸
Hp St 1a محمدصدرا محمدی ۱۰۰
Hp St 1a محمدجواد ناجی ۱۰۰
Hp St 1a حسین رقیبی ۹۷
Hp St 1a محمدمهدی قنبری ۱۰۰
Hp St 1a ابوالفضل عباسی ۹۳
Hp St 1a امیرحسین گنج خانلو ۹۱
کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
Hp St 1a محمدرضا نوروزی ۹۷
Hp St 1a امین محمدی ۹۲
Hp St 1a محمدرضا عزیزی ۹۳
Hp St 1a مبینا محمدی ۹۹
Hp St 1a صبا بختیاری ۱۰۰
Hp St 1a یگانه محمدی ۹۸
Hp St 1a مائده امینی ۹۷
Hp St 1a رقیه صادقی نیک ۱۰۰
Hp St 1a زهرا کریمی ۹۷
Hp St 1a نیلوفر فتحی ۹۷
Hp St 1a مائده فتحی ۹۹
Hp St 1a نسترن محمدی ۱۰۰
Hp St 1a مهسا محمدی ۱۰۰
Hp St 1a نرگس رمضانی ۱۰۰
Hp St 1a زینب میرمحمدی ۱۰۰
Hp St 1a نساء کریمی ۹۷
Hp St 1a مهدیسا قنبری ۱۰۰
Hp St 1a فاطمه نوری ۱۰۰

 

کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
Hp St 1a مبینا محمدی ۱۰۰
Hp St 2a پرنیا محمدی ۹۲
Hp St 2a بیتا کثیرلو ۹۳
Hp St 2a زینب اسلامی ۹۷
Hp St 2a نرگس بیگدلی ۹۶
Hp St 2a علی نوری ۱۰۰
Hp St 2a آیدا طارمی ۹۵
Hp St 2a مهرداد بیگدلی ۹۴
Con 2 عاطفه شهیدی ۹۸
Con 2 غزل محمدی ۹۶
Con 2 فاطمه اسلامی ۱۰۰
Con 2 فاطمه حنیفه ۹۰
Con 2 فاطمه نجفی ۹۱
Con 2 فربین آرین ۹۳
Con 2 امیرحسین دمیرچیلی ۹۷
Con 2 نیما خلجی ۹۷

 

کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
Con 2 محمدامین سلیمانی ۹۲
Con 2 محمد مقدم ۹۵
Con 2 محمدرضا ذوالقدر ۹۷
Con 3 رضا خواجه وند ۹۵
Con 5 علیرضا خلجی ۹۶
Con 5 علیرضا قاسملو ۹۵
Con 5 مهدی خلجی ۹۲
Con 5 محمد میرزایی ۱۰۰
Con 5 حمیدرضا صبوری ۹۶
Con 5 علی امینی ۹۲
Con 5 محمدامین محمدی ۹۲
کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
F S1 فاطمه مراد خانی ۹۸
F S1 رقیه یوسف خانی ۹۹
F S1 رقیه مرادی ۹۹
F S1 فاطمه کلانتری ۹۳
F S1 مریم بیگدلی ۱۰۰
F S1 زینب شهیدی ۸۷
F S1 مریم دشتکی ۸۶
F S1 مهناز بیگدلی ۹۲
F S1 اعظم اکرادی ۹۳
F S1 سمیرا شاهسوند ۹۹
F S1 زهرا صدری ۹۹
F S1 محمدرضا کردلو ۸۸
F S1 محمد باقری ۸۶
F S1 مهدی مظفری ۹۰
F S1 ابوالفضل محمدی ۹۷
F S1 محمود محمدی ۹۳
F S1 علی رجبی ۱۰۰
کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
F S1 مهدی حیدری ۱۰۰
F 1a فاطمه اسلامی ۹۳
F 1a سحر کرمی ۹۷
F 1a مهرنوش محمدی ۹۱
F 1a ستاره قاسمی ۹۲
F 1a فرشته شهبازی ۱۰۰
F 1a مهدی یعقوبی ۸۷
F 1a حمیدرضا خدابنده لو ۸۶
F 1a محمدمحسن سلامت پور ۹۱
F 1a علی رضایی مقدم ۹۸
F 1a علیرضا امینی ۹۵
F 1a محمدرضا جعفری ۸۹
F 1a عرفان تیموری ۹۰
F 1a داود کریمی ۱۰۰
F 1a حمیدرضا کریمی ۱۰۰
F 1C مهدی شهیدی ۹۲
F 1C امیرمحمد قاسمی ۹۵
F 2b محمد شهیدی ۸۶

 

کد کلاس نام و نام خانوادگی نمره
F 2b سینا محمدی ۹۰
F 2b حامد رستم خانی ۹۶
F 2b حمداله محمدی ۹۰
F 2b مظاهر غفاری ۹۸
F 2b الناز قاسمی ۸۷
F 2b فاطمه قره بقلو ۹۲
F 2b پریسا کریمی ۸۶
F 2b نیلوفر گروسی ۹۵
F 2b سحر بیگدلی ۹۲
F 2b مریم امینی ۹۲
F 2b زهرا حیدری ۹۴
F 3b علی شهیدی ۹۱
F 3b زهرا اصانلو ۹۲
F 3b مائده محمدی ۹۵
F 3b هانیه خداکرمی ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره ی آقای مهدی میرزائی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *